Voorkom ongevallen op een steiger

Jaarlijks komen er ongeveer 25.000 ernstige arbeidsongevallen voor die gemeld worden bij de inspectie SWZ. Van deze ongevallen is vallen van een hoogte het meest voorkomende arbeidsongeval. Met het vallen van hoogte wordt bedoeld het vallen van een ladder, trapje, voertuig of een steiger. Ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland werken meer dan 1,2 miljard uur per jaar op het dak of een andere plek met hoogte. Hiervan zijn jaarlijks ongeveer 350 ongevallen op een steiger.Rolsteiger.netvertelt u hier meer over.  

Wat is de oorzaak van deze ongevallen?

Zoals u kunt begrijpen brengt het werken op een steiger risico met zich mee. Het grootste gedeelte van deze ongevallen ontstaat bij het betreden en het aftreden van het steiger, onvoldoende aanwezigheid van randbeveiliging, een opening in het platform of door het verkeerd opbouwen van het steiger. Wanneer het steiger onjuist is geplaatst is de kans groter dat deze om zal gaan vallen of instorten.

Hoe kunnen deze ongevallen voorkomen worden?

Deze ongevallen zijn te voorkomen door jezelf te verdiepen in hoe het steiger juist en veilig opgebouwd kan worden. Het gevaar bestaat dat er een koppeling vergeten wordt. Het kan ook verstandig zijn om vakmensen in te schakelen. Zij kunnen het gehele steiger opbouwen en eventueel ook tussendoor het steiger aanpassen. Voor op het steiger zelf is het verstandig om te zorgen voor het juiste schoeisel. Dit kan uitglijden voorkomen. Een steiger kan ook maar een bepaalde belasting aan, daarom moet er ook verstandig worden omgegaan met de personele bezetting en het materiaal op het steiger.Controle door de arbeidsinspectie

Jaarlijks worden er ongeveer op 450 locaties de opbouw en het gebruik van steigers gecontroleerd. De arbeidsinspectie hoopt zo het aantal ongelukken te verminderen. Zo wordt er onder andere gecontroleerd of die steigers veilig worden opgebouwd door het juiste personeel en of dit personeel zich houd aan de veiligheidsnormen. Verder wordt er gekeken naar het gebruik van het steiger. Is de belasting van het steiger in orde en zijn de wijzigingen in de constructie door de juiste mensen uitgevoerd. Al deze punten staan in de Richtlijnen Steigers deze is opgesteld door werkgeversorganisaties uit het vakgebied.