Biologische en professionele schoonmaakmiddelen

B

Biologische en professionele schoonmaakmiddelen

Meer en meer mensen en bedrijven worden zich bewust van de effecten van de klimaatverandering. Naarmate deze bewustzijn groeit, worden duurzame professionele schoonmaakmiddelen steeds populairder in zakelijke omgevingen en in de schoonmaakbranche. Deze producten zijn niet alleen beter voor het milieu, maar ‘groene’ professionele schoonmaakproducten zijn ook meer hypoallergeen en bevorderen de gezondheid van werknemers op de werkplek.

Jaarlijks wordt er door bedrijven op grote schaal een gigantische hoeveelheid afval gedumpt op stortplaatsen en een aanzienlijk deel van dat afval is gerelateerd aan de schoonmaakindustrie. Veel van deze schoonmaakproducten bevatten niet-biologisch afbreekbare kunststoffen, zoals: plastic afvalzakken, microvezeldoekjes, dweilkoppen, etc. Als deze producten in het drinkwater belanden, zal het uiteindelijk in onze voedselketen terecht komen. 

Gelukkig zien we dat er steeds meer biologische schoonmaakmiddelen en producten verkrijgbaar zijn en steeds meer bedrijven kiezen hiervoor. Het voordeel van deze middelen is dat deze geen chemische stoffen bevatten. Hierdoor zijn deze middelen biologisch afbreekbaar en niet schadelijk voor het milieu. Daarnaast wordt irritatie aan handen of luchtwegen voorkomen, bevatten ze geen agressieve ingrediënten zoals bleek en is de kans op milieuvervuiling minimaal.

professionele schoonmaakmiddelen c.q. professionele schoonmaakmiddelen

 

 

Professionele schoonmaakproducten c.q. professionele schoonmaakmiddelen

Een bewuste keuze om biologische schoonmaakmiddelen te gebruiken is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor het schoonmaakpersoneel van bedrijven en andere werknemers die werken in een omgeving waar professionele schoonmaakmiddelen worden gebruikt. Met goede trainingen gericht op correct gebruik van professionele schoonmaakproducten en de juiste informatie over reinigingsmiddelen, kan blootstelling aan geconcentreerde en giftige reinigingsproducten aanzienlijk verminderd en of voorkomen worden.

Naast het trainen van werknemers en schoonmaakpersoneel en het professioneel verwerken van schoonmaakmiddelen en afvalproducten, is het verbeteren van de informatievoorziening over de verschillende keurmerken en het minder verwarrend maken van milieuvriendelijke claims op etikettering ook zeer belangrijk. Een product met bijvoorbeeld het alom bekende recyclingsymbool is in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht niet een volledig recyclebaar product. Bedrijven die kiezen voor biologische schoonmaakmiddelen moeten vooral voorzichtig zijn in het interpreteren van vage of generieke claims zoals “eco-veilig” of “milieuvriendelijk”. Nu de kopers bewuster kiezen voor biologische producten moeten leveranciers en fabrikanten van groene schoonmaakproducten hun groene claims duidelijker en specifieker toelichten.

Samenvattend:

  • Veel professionele schoonmaakproducten bestaan uit niet-biologisch afbreekbare kunststoffen;
  • Steeds meer biologische schoonmaakmiddelen zijn verkrijgbaar en meer bedrijven kiezen hiervoor;
  • Een bewuste keuze om biologische schoonmaakmiddelen te gebruiken is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor het schoonmaakpersoneel;
  • Trainingen t.b.v. het gebruik van professionele schoonmaakmiddelen en goede informatie over reinigingsmiddelen, kan gevaren voorkomen;
  • Nu kopers vaker kiezen voor biologische producten moeten leveranciers en fabrikanten van groene schoonmaakproducten hun groene claims beter uitleggen.

Doordat men bewuster omgaat met afval en maatschappelijk verantwoord ondernemen voor meer en meer bedrijven hoog op de agenda staat, zal de vraag naar duurzame schoonmaak producten de komende jaren alleen maar toenemen, wat natuurlijk een zeer positieve ontwikkeling is.