VCA certificering en bouwbedrijven

V

VCA certificering en bouwbedrijven

De VCA certificering is voor een bouwbedrijf nagenoeg verplicht. Zonder de VCA certificering is er geen bestaansrecht binnen de bouwwereld. Zonder de VCA certificaten kan een bouwbedrijf niet en daarnaast kan ook een individu zoals de bouwvakker niet zonder VCA certificaat.

 

Wat is VCA?

VCA certificering is voor bedrijven, zodat er een gezonde en veilige werkomgeving voor de medewerkers ontstaat:

VCA staat voor:

VGM (veiligheid, gezondheid en milieu)

Checklist

Aannemers

 

Een bedrijf moet een veiligheidsmanagement systeem  hebben om aan te tonen dat er voldoende aandacht is voor: veiligheid, gezondheid en milieu.

 Het doel van VCA certificatie is het voorkomen van incidenten (ongeval met of zonder schade of letsel).

VCA is van toepassing op risicovolle bedrijven/werkzaamheden zoals fabrieken, installaties en de bouw. Er zijn drie niveaus VCA

VCA * (één ster) = Voor bedrijven met minder dan 35 medewerkers.

VCA ** (twee sterren) = VCA * + veiligheidsstructuren en systemen van het bedrijf worden beoordeeld. VCA ** is bedoeld voor grotere bedrijven die ook als hoofdaannemer optreden.

VCA Petrochemie = VCA ** + aanvullende eisen.

 

Wat is veiligheid?

Aan de meeste dingen in het leven zijn risico’s verbonden. Denk aan sport dat je geblesseerd kan raken. Op het werk zijn er ook risico’s. Om de risico’s op het werk te verkleinen zijn er de Arbowet en het Veiligheidsbeleid.

Veiligheid is het bewust nemen van aanvaardbare risico’s.

 

Risico inschatting

Een werkgever moet een risicoanalyse doen om de risico’s in te schatten. Het risico bestaat uit twee onderdelen: 1) Kans 2) Effect à omvang van de schade

 

Kans

Dit is de mogelijkheid dat het zich voordoet. Hoe vaker een gevaar zich kan voordoen des te groter de kans bestaat dat de veiligheid in gevaar komt. Denk aan de schilder die de hele dag in ongezonde lucht staat.

 

Effect

Dit is het gevolg wat plaatsvindt op moment de het risico zich voordoet. Een dakdekker die van het dak valt. Dit is een groot effect (dood of zwaar gewond).

 

Door zowel de kans als het effect in de risicoanalyse op te nemen wordt zichtbaar aan welke risico’s je wat moet doen. Taakrisicoanalyse = gevaren inschatten verbonden aan bepaalde werkzaamheden.

Risico = Kans x Effect (R=K x E)

Dit betekent dat een dakdekker (kleine kans maar groot effect) zich moet beveiligen tegen vallen van een dak. Of een schilder in ongezonde lucht (grote kans maar klein effect) als maatregel kan nemen goed ventileren in een ruimte.

Een werkgever moet dus alle risico in kaart brengen en zowel de kans als het effect bepalen. Vervolgens in een plan van aanpak aangeven welke maatregelen er genomen worden om de kans en het effect te verminderen. Dit wordt vastgelegd in een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

 

Theorie oefenen

Zorg ervoor dat je als werkgever en werknemer de VCA theorie beheerst. Maak gratis een VCA proefexamen. Voor de leidinggevende is VOL VCA verplicht.

 

VCA certificering en bouwbedrijven